پیش‌بینی پیک برق تابستان آینده تا مرز 59 هزارمگاوات/ هرماه دو واحد نیروگاهی وارد مدار می‌شود
1396/08/15