پیش‌بینی توسعه شبکه برق استان یزد بر مبنای بار 2360 مگاواتی
1396/09/20