مصرف روزانه برق در استان‌های خراسان به 3400 مگاوات رسیده است
1396/05/02