عشایر خراسان شمالی از برق خورشیدی بهره‌مند می‌شوند
1396/03/09