در طول دولت یازدهم 2363 روستا برق‌رسانی شد/ آمادگی بخش برق برای تامین پيک برق تابستان
1396/02/20
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=47587