تفاوت مبلغ قبض برق دارندگان كولرهاي گازي و آبي / نقطه اوج مصرف برق بين ساعت هاي 14 تا 15 است
1396/03/20