تجهیز 30 اکیپ علمیاتی برای حل مشکل روشنایی روستاهای سرپل ذهاب/ مشکل برق مناطق شهری امشب برطرف می‌شود
1396/08/24