بیش از 7 هزار و 400 مگاوات نیروگاه جدید در دولت تدبیر و امید وارد مدار شده است
1396/02/03