بارگیری 70 درصدی نیمی از پست‌های انتقال برق استان گیلان در پیک تابستان
1396/10/17