افزایش دو برابری تولید برق نیروگاه شهید مفتح در سال جاری/ 2.5 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب
1396/02/20
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=47554