افزايش 9 هزار مگاواتي مصرف برق در روز هفتم خرداد ماه/ پيش بيني ثبت رکورد جدید مصرف برق در تابستان سال جاري
1396/03/10