افزايش 6600 مگاواتي مصرف برق/ بيش از 90 درصد از افزايش مصرف مربوط به بخش غير مولد است
1396/05/22