افزايش 27 هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست‌هاي انتقال و توزيع برق در سه سال و نيم گذشته/ افتتاح 200 پست انتقال و توزيع برق در کشور
1396/02/25
http://paven.ir/Detail?anwid=47638