95

پیش‌بینی افزایش پیک مصرف تا 52 هزار مگاوات در ابتدای هفته جاری/ لزوم کنترل مصرف برق تجهیزات سرمایشی
1395/04/20