95

پیشرفت ۹۸ درصدی برنامه های اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی/ افزایش ۲۳۰ مگاوات ظرفیت تولید برق بیشتر از تعهدات امسال
1395/12/21