95

واحد سوم بخش گاز نیروگاه سيكل تركيبي ماهشهر به بهره‌برداری رسید
1395/10/27