95

واحد دوم بخش گاز نیروگاه سيكل تركيبي "ماهشهر" به بهره‌برداری رسید
1395/04/19