95

مدیریت بیش از 200 هزار مگاوات برق با راه‌اندازی دیسپاچینگ دوم/ فاینانس خارجی از ظرفیت‌های مغفول در شرکت‌های توزیع است
1395/10/28