95

مجوز زیست‌محیطی بخش بخار نیروگاه عسلویه صادر شد
1395/11/18