95

افتتاح سامانه خنک‌کننده توربین‌های گازی نیروگاه کرمان
1395/05/10