70 درصد برق مصرفی مشترکين قمی در بورس خريداری می‌شود
1394/06/30