کاهش 19 درصدی حجم معامله‌های برق در بورس انرژی
1394/10/14