کاهش دست‌کم 30 درصدی مصرف آب در بزرگ‌ترین نیروگاه خاورمیانه
1394/01/24