هدررفت برق تهران به 7.1 درصد رسيد/ 3 ميليارد تومان هزینه تولید یک مگاوات برق
1394/08/12