نیروگاه‌های قدیمی با راندمان کمتر از 20 درصد بازنشسته می‌شوند
1394/08/19