ظرفيت نيروگاهي کشور در پایان برنامه ششم به 100 هزار مگاوات می‌رسد
1394/12/08