ظرفيت نيروگاهي کشور در پایان برنامه ششم به 100 هزار مگاوات می‌رسد
1394/12/05
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=36790