صادرات برق سالانه حدود 600 ميليون دلار ارزآوري داشته است
1394/09/24