استفاده از توربین‌های گازی بزرگ در دستور کار/ رشد متوسط 6 درصدی مصرف برق
1394/07/29