50 درصد از کنترل بار شبکه برق هوشمند انجام می‌شود/ افزایش نصب کنتورهای هوشمند به 2.8 میلیون دستگاه
1402/05/22