/ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ رقم خورد; افزایش ۲۴.۷ درصدی میزان انرژی تحویلی به صنایع فولادی
1402/07/07