1400

صرفه‌جویی یک ميلیارد مترمکعبی مصرف سوخت با احداث نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی/ راندمان نیروگاه‌های حرارتی تا پایان سال به ۴۰ درصد می‌رسد
1400/01/28