1400

با دستور رئیس‌جمهور؛ عملیات اجرایی نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک آغاز شد
1400/03/20