1400

آمادگی کامل صنعت برق در برنامه‌های پیش از انتخابات و روز رأی‌گیری/ تکذیب خبر قطع برق در زمان مناظره‌ها
1400/03/16