انرژي

1391/05/04
هم اکنون بدون احتساب سامانه های فتوولتاییک نصب شده در کشور، سالانه حدود 300 میلیون کیلووات ساعت از انرژی های بادی و آبی کوچک، برق به شبکه سراسری کشور تزریق می شود که سهم عمده ای از این تولید به بخش خصوصی اختصاص دارد.

1390/09/04
به دلیل آنکه هزینه های استفاده از منابع حرارتی برای تولید برق نامحسوس و پنهان است، رغبتی برای جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر احساس نمی شود در حالی که این هزینه های پنهان و غیر محسوس، آثار خود را در بلندمدت نشان می دهند.

نتایج نمایش 211-219 (از 219)
 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 >  >|