توليد 9 ميليارد و 620 ميليون و 130 هزار كيلووات ساعت انرژي در نيروگاه‌ ‌نكا
1399/02/03