افتتاح طرح انرژی خورشیدی شبکه بانکی استان البرز در کرج
1399/05/14