98

71 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمانشاه احداث می‌شود
1398/04/05