98

فروش بدون واسطه برق تجدیدپذیر به مصرف کنندگان از سال جاری/ فعالیت 50 نیروگاه خورشیدی مگاواتی در کشور
1398/02/17
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=78225