98

ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به 847 مگاوات رسید
1398/09/05