98

افزايش ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير به 800 مگاوات تا تابستان 98/ نقش بخش خصوصي در سال 98 پررنگ‌تر می‌شود
1398/02/10