نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در استان قم افتتاح شد
1397/08/20