نصب پنل‌های خورشیدی بر روی پشت بام ۳۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد/ مشارکت بسیج در آگاهی بخشی واطلاع‌رسانی مصرف بهینه آب و برق
1397/05/17