متولی زاده: کولرهای گازی سالیانه دو هزار مگاوات به بار شبکه برق کشور اضافه می‌کنند
1397/12/06