فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی / ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان سال به یک ‌هزار مگاوات می‌رسد
1397/01/27