سي و هفت مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شد
1397/04/26