حدود 85درصد تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بومی‌سازی شده است
1397/08/15