تولید 502 مگاوات ساعت برق پاک از نیروگاه خورشیدی قم
1397/09/10