تنها 7 دستگاه اجرایی اردبیل از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند
1397/09/19