بهره‌برداری از نیروگاه برق خورشیدی در سروستان
1397/06/10